Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är oförmåga att upprätthålla erektion för tillfredsställande sexuell aktivitet. Det drabbar många män någon gång under livet. 5 – 20 % av alla män uppvisar måttlig till grav erektil dysfunktion enligt studier. Vanligaste orsaken bland yngre män brukar vara psykogen, vilket innefattar stress och prestationsångest. Men hos majoriteten av alla män med erektil dysfunktion är vanligaste orsaken åderförkalkning där diabetes och rökning är starkt bidragande faktorer. Därför är det viktigt med rökstopp och vi rekommenderar att du går till en vårdcentral för årlig kontroll av blodtryck, blodsocker och blodfetter, eftersom förhöjda värden kan orsaka åderförkalkning.

Erektil dysfunktion behandlas bland annat med de läkemedel som vi förskriver. Mycket svåra fall, till följd av exempelvis prostatacancer, kan behandlas med injektioner eller andra läkemedel. Dessa läkemedel förskrivs endast av urologer.