Viagra (Sildenafil)

Sildenafil är den verksamma substansen i det mer kända läkemedlet Viagra, ett av de vanligaste potensmedlen som numera säljs av flera läkemedelstillverkare eftersom patentet har löpt ut. Beroende på tillverkare, styrka och förpackning förekommer därför en stor prisvariation. Sildenafil kostar från cirka 94 kr för fyra tabletter. För mer aktuellt pris gå in på www.medicinpriser.se.

Sildenafil har maximal effekt redan efter 30-120 minuter ( i snitt 60 minuter) med en varaktighet upp till fem timmar. Absorptionen påverkas dock om man äter en fettrik måltid i samband med att man tar läkemedlet.

Som för övriga potensläkemedel så bör man inte ta läkemedlet samtidigt med en pågående antibiotikabehandling eller tillsammans med antivirala läkemedel, så som mediciner mot HIV, eller läkemedel mot svampinfektioner. Man bör heller inte ta läkemedlet samtidigt med Tramadol eller annat smärtstillande medel. Grapefrukt och grapefruktjuice ska också undvikas.

Cialis (Tadalafil)

Tadalafil är den verksamma substansen i det mer kända läkemedlet Cialis. Numera säljs Tadalafil av flera läkemedelstillverkare eftersom patentet har löpt ut. Därmed varierar priset beroende på tillverkare, styrka och förpackning. Tadalafil kostar från cirka 167 kr för fyra tabletter. För mer aktuellt pris gå in på www.medicinpriser.se

Tadalafil verkar upp till 36 timmar, men når högsta effekt först efter cirka två timmar. En del män föredrar Tadalafil för dess långa verkanstid. Läkemedlet påverkas heller inte av samtidigt födointag. Tadalafil orsakar inte rubbningar i färgsynen, vilket är en känd biverkning hos Sildenafil och Vardenafil. Däremot förekommer rapporter om muskelvärk som en biverkning. Tadalafil är ett långverkande läkemedel och därför är det viktigt att du berättar för din läkare om du tar andra receptbelagda mediciner.

Som för övriga potensläkemedel så bör man inte ta läkemedlet samtidigt med en pågående antibiotikabehandling eller tillsammans med antivirala läkemedel, så som mediciner mot HIV, eller läkemedel mot svampinfektioner. Man bör heller inte ta läkemedlet samtidigt med Tramadol eller annat smärtstillande medel. Grapefrukt och grapefruktjuice ska också undvikas.

Spedra (Avanafil)

Spedra är ett patenterat potensmedel som innehåller den verksamma substansen Avanafil. Spedra tillverkas av Pharmaprim och säljs i förpackning om fyra tabletter från ca 144 kr. För mer aktuellt pris gå in på www.medicinpriser.se

Spedra har snabbast effekt av samtliga preparat, maximal effekt redan efter 15-45 minuter med en varaktighet upp till sex timmar. Tas på fastande mage för snabbast effekt.

Som för övriga potensläkemedel så bör man inte ta läkemedlet samtidigt med en pågående antibiotikabehandling eller tillsammans med antivirala läkemedel, så som mediciner mot HIV, eller läkemedel mot svampinfektioner. Man bör heller inte ta läkemedlet samtidigt med Tramadol eller annat smärtstillande medel. Grapefrukt och grapefruktjuice ska också undvikas.

Levitra (Vardenafil)

Vardenafil är den verksamma substansen i det mer kända läkemedlet Levitra. Numera säljs Vardenafil av flera läkemedelstillverkare eftersom patentet har löpt ut. Därmed varierar priset beroende på tillverkare, styrka och förpackning. Vardenafil kostar från cirka 222 kr för fyra tabletter. För mer aktuellt pris gå in på www.medicinpriser.se

Har maximal effekt efter 15-30 minuter med en varaktighet upp till sex timmar. Levitra är mer potent än Sildenafil och kan därför tas i lägre doser, vilket ger färre biverkningar. Levitra kan tas även om man har druckit alkohol, men vi rekommenderar att man försöker undvika alkoholintag för bästa resultat. Levitra har något snabbare effekt jämfört med Sildenafil. Absorptionen påverkas dock av samtidigt intag av en fettrik måltid. Levitra har visat sig vara mer effektivt hos diabetiker.

Som för övriga potensläkemedel så bör man inte ta läkemedlet samtidigt med en pågående antibiotikabehandling eller tillsammans med antivirala läkemedel, så som mediciner mot HIV, eller läkemedel mot svampinfektioner. Man bör heller inte ta läkemedlet samtidigt med Tramadol eller annat smärtstillande medel. Grapefrukt och grapefruktjuice ska också undvikas.