Viagra (Sildenafil)

Sildenafil är den verksamma substansen i det mer kända läkemedlet Viagra, ett av de vanligaste potensmedlen som numera säljs av flera läkemedelstillverkare eftersom patentet har löpt ut. Beroende på tillverkare, styrka och förpackning förekommer därför en stor prisvariation.

Sildenafil har maximal effekt redan efter 30-120 minuter ( i snitt 60 minuter) med en varaktighet upp till fem timmar. Absorptionen påverkas dock om man äter en fettrik måltid i samband med att man tar läkemedlet.

Den rekommenderade dosen är 50mg och det är därför som vi skriver ut förpackningar med tabletter á 50mg om inget annat anges. Om man vill ha en högre dos (högst 100mg per tablett och per dygn) så kan man ange det i kommentarsfältet vid beställningen.

Som för övriga potensläkemedel så bör man inte ta läkemedlet samtidigt med en pågående antibiotikabehandling eller tillsammans med antivirala läkemedel, så som mediciner mot HIV, eller läkemedel mot svampinfektioner. Man bör heller inte ta läkemedlet samtidigt med Tramadol eller annat smärtstillande medel. Grapefrukt och grapefruktjuice ska också undvikas.

Cialis (Tadalafil)

Tadalafil är den verksamma substansen i det mer kända läkemedlet Cialis. Numera säljs Tadalafil av flera läkemedelstillverkare eftersom patentet har löpt ut. Därmed varierar priset beroende på tillverkare, styrka och förpackning. 

Tadalafil verkar upp till 36 timmar, men når högsta effekt först efter cirka två timmar. En del män föredrar Tadalafil för dess långa verkanstid. Läkemedlet påverkas heller inte av samtidigt födointag. Tadalafil orsakar inte rubbningar i färgsynen, vilket är en känd biverkning hos Sildenafil och Vardenafil. Däremot förekommer rapporter om muskelvärk som en biverkning.

Den rekommenderade dosen är 10mg och det är därför som vi skriver ut förpackningar med tabletter á 10mg om inget annat anges. Om man vill ha en högre dos (högst 20mg per tablett och per dygn) så kan man ange det i kommentarsfältet vid beställningen.

Man kan även beställa att få recept på Tadalafil 5mg, vilket är en lägre dos än den rekommenderade men tar man en tablett om dagen så har man effekt dygnet runt. Förpackningar med Tadalafil 5mg kommer med 28st tabletter, vilket innebär att man får behandling för drygt en månad. Tadalafil 5mg passar för de som har ett mycket aktivt samliv. Om man vill ha Tadalafil 5mg så får man välja alternativet “Läkarens rekommendation” och skriva i kommentarsfältet vid beställningen att du vill ha Tadalafil 5mg.

Som för övriga potensläkemedel kan vissa läkemedel försämra och i andra fall öka effekten av Tadalafil, varför vi frågar om dessa läkemedel i hälsodeklarationen. Grapefrukt och grapefruktjuice bör undvikas vid intag av potensläkemedel.

Spedra (Avanafil)

Spedra är ett patenterat potensmedel som innehåller den verksamma substansen Avanafil. 

Spedra har snabbast effekt av samtliga preparat, maximal effekt redan efter 30-45 minuter med en varaktighet upp till 6-17 timmar. 

Vi rekommenderar Spedra eftersom den har snabbare tillslag och färre biverkningar än övriga potensläkemedel (PDE5-hämmare).

Som för övriga potensläkemedel kan vissa läkemedel försämra och i andra fall öka effekten av Spedra, varför vi frågar om dessa läkemedel i hälsodeklarationen. Grapefrukt och grapefruktjuice bör undvikas vid intag av potensläkemedel.

 

Levitra (Vardenafil)

Vardenafil är den verksamma substansen i det mer kända läkemedlet Levitra. Numera säljs Vardenafil av flera läkemedelstillverkare eftersom patentet har löpt ut. Därmed varierar priset beroende på tillverkare, styrka och förpackning.

Vardenafil har maximal effekt efter 30-120 minuter ( i snitt 60 minuter) med en varaktighet upp till sex timmar. Vardenafil är mer potent än Sildenafil och kan därför tas i lägre doser, vilket ger färre biverkningar. Levitra kan tas även om man har druckit alkohol, men vi rekommenderar att man försöker undvika alkoholintag för bästa resultat. Vardenafil har något snabbare effekt jämfört med Sildenafil. Absorptionen påverkas dock av samtidigt intag av en fettrik måltid. Vardenafil har visat sig vara mer effektivt på diabetiker.

Den rekommenderade dosen är 10mg och det är därför som vi skriver ut förpackningar med tabletter á 10mg om inget annat anges. Om man vill ha en högre dos (högst 20mg per tablett och dygn) så kan man ange det i kommentarsfältet vid beställningen.

Som för övriga potensläkemedel kan vissa läkemedel försämra och i andra fall öka effekten av Vardenafil, varför vi frågar om dessa läkemedel i hälsodeklarationen. Grapefrukt och grapefruktjuice bör undvikas vid intag av potensläkemedel.